70 citat om att hitta fred som lugnar ditt sinne

70 citat om att hitta fred som lugnar ditt sinne

Letar du efter citat om att hitta inre fredscitat? Vi har sammanställt den bästa samlingen för att hitta fredscitat, ordspråk, ordspråk och bildtexter för att trösta dig med inre lugn.

Livet är fullt av stress och är ganska snabbt i dessa dagar, vilket inte ger dig tid att sitta lugnt i ett avslappnat sinnestillstånd. Du är alltid på språng med en eller annan uppgift. Men att ta tid för sig själv är väldigt viktigt. Detta hjälper dig att göra lite introspektion och göra lite personlig tillväxt mitt i kaoset i vardagen.

Nedan följer några citat som kan hjälpa dig att hitta en del av den inre freden i dig själv som du söker. Dessa kommer säkert att inspirera dig att ta en paus, meditera och gradvis förändra dina inre tankar.

Hitta fredscitat och talesätt

 1. “Ingen kan ge dig fred utom dig själv. ” - Ralph Waldo Emerson
 2. “Må du hitta lugn i ditt hjärta och läka i din själ.”
 3. “Fred kommer bara genom att acceptera det oundvikliga och tämja våra önskningar.”
 4. “Fred är alltid vackert. ” - Walt Whitman
 5. “Endast den rättfärdige mannen åtnjuter sinnesro. ” - Epicurus
 6. “Frihet från begär leder till inre fred. ” - Lao Tzu
 7. “Gå i den riktning där din frid finns. ” - Steven Aitchison
 8. “Fred är en egen belöning. ” - Mahatma Gandhi
 9. “Fred kommer inifrån. Sök inte det utan. ” - Buddha
 10. “Kom ihåg att ingången till helgedomen är inuti dig. ” - Rumi
 11. “Att vara lugn är jagets högsta prestation. ” - Zen -ordspråk
 12. “De som är fria från upprörda tankar hittar säkert fred. ” - Buddha
 13. “Fred är frihet i lugn. ” - Marcus Tullius Cicero
 14. “Låt inte andras beteende förstöra din inre lugn. ” - Dalai Lama
 15. “Ju närmare en man kommer till ett lugnt sinne, desto närmare är han styrkan. ” - Marcus Aurelius
 16. “Om du kan vinna över ditt sinne kan du vinna över hela världen. ” - Sri Sri Ravi Shankar
 17. “Fred är inte frånvaron av makt. Fred är kärlekens närvaro. ” - Sri Chinmoy
 18. “Du hittar aldrig sinnesro förrän du lyssnar på ditt hjärta. ” - George Michael
 19. “Strävan, även efter de bästa sakerna, borde vara lugn och lugn. ” - Cicero
 20. “Var lugn i varje situation eftersom fred är lika med makt. ” - Joyce Meyer
 21. “Att bära prövningar med ett lugnt sinne berövar olyckan dess styrka och börda. ” - Seneca
 22. “Rädsla förutsätter lugn och sinnesro. ” - Mahatma Gandhi
 23. “Att lära sig ignorera saker är en av de stora vägarna till inre fred. ” - Robert J. Sawyer
 24. “Det finns en lugn i ett liv som lever i tacksamhet, en tyst glädje. ” - Ralph H. Blum
 25. “Trygghet är det mentala tillstånd där du har accepterat det värsta. ” - Lin Yutang
 26. “För sinnesro måste vi avgå som general manager i universum. ” - Larry Eisenberg
 27. “Om det ska finnas någon fred kommer det att komma genom att vara, utan att ha. ” - Henry Miller
 28. “Lova dig själv att vara så stark att ingenting kan störa din sinnesro. ” - Christian D. Larson
 29. “En rationell person kan finna fred genom att odla likgiltighet mot saker som de inte har kontroll över. ” - Naval Ravikant
 30. “Det kommer att finnas lugn och ro när man är fri från yttre föremål och inte störs. ” - Bruce Lee
 31. “Överskatta inte det du har fått, inte avundas andra. Den som avundas andra får inte sinnesro. ” - Buddha
 32. “Att jaga efter världen ger kaos. Att låta allt komma till mig ger fred. ” - Zen Gatha
 33. “Livet med inre fred, harmoniskt och utan stress, är den enklaste typen av existens. ” - Norman Vincent Peale
 34. “Livet med inre fred, harmoniskt och utan stress, är den enklaste typen av existens. ” - Norman Vincent Peale
 35. “Visshet är omöjlig. När du väl inser det slutar du leta efter det och du blir lugn. ” - Maxime Lagacé
 36. “Lär dig att lugna ner vindarna i ditt sinne, och du kommer att njuta av stor inre frid. ” - Remez Sasson
 37. “Om du vill ha fred, sluta kämpa. Om du vill ha sinnesro, sluta kämpa med dina tankar. ” - Peter McWilliams
 38. “Inre frid kommer inte från att få det vi vill ha, utan från att komma ihåg vilka vi är. ” - Marianne Williamson
 39. “Vi kan aldrig få fred i yttre världen förrän vi slutar fred med oss själva. ” - Dalai Lama
 40. “När du har sett bortom dig själv kan du upptäcka att sinnesro väntar där. ” - George harrison
 41. “Måttet på visdom är hur lugn du är när du står inför en given situation. ” - Naval Ravikant
 42. “Den som åtnjuter inre fred bryts inte mer av misslyckande än att han blåses upp av framgång. ” - Matthieu Ricard
 43. “Om du inte kan hitta fred i dig själv, kommer du aldrig att hitta den någon annanstans. ” - Marvin Gaye
 44. “Inom dig finns det en stillhet och en fristad till vilken du kan dra dig tillbaka när som helst och vara dig själv. ” - Hermann Hesse
 45. “Fred är resultatet av omskolning av ditt sinne att bearbeta livet som det är, snarare än som du tror att det borde vara. ” - Wayne W. Dyer
 46. “När vi inte kan hitta lugn i oss själva är det meningslöst att söka det någon annanstans. ” - Francois de La Rochefoucauld
 47. “Du hittar fred inte genom att omorganisera omständigheterna i ditt liv, utan genom att inse vem du är på den djupaste nivån. ” - Eckhart Tolle
 48. “Det räcker inte att prata om fred. Man måste tro på det. Och det räcker inte att tro på det. Man måste jobba på det. ” - Eleanor Roosevelt
 49. “Slutligen, bröder, gläd dig. Sikta på återställning, trösta varandra, instäm med varandra, lev i fred; och kärlekens och fridens Gud kommer att vara med dig. ” - 2 Korinthierna 13:11 (bibelvers)
 50. “Vi inser inte att det någonstans inom oss alla finns ett högsta jag som för evigt har fred. ” - Elizabeth Gilbert
 51. “Inre frid börjar i det ögonblick du väljer att inte låta en annan person eller händelse styra dina känslor. ” - Pema Chodron
 52. “Ju mer du kan observera och förstå dig själv, ditt sinne och dina tankar, desto lugnare blir du. ” - Maxime Lagacé
 53. “Titta på ett träd, en blomma, en växt. Låt din medvetenhet vila på den. Hur stilla de är, hur djupt rotade i att vara. Låt naturen lära dig stillhet. ” - Eckhart Tolle
 54. “Kärlek och sinnesro skyddar oss. De låter oss övervinna de problem som livet ger oss. De lär oss att överleva … att leva nu … att ha modet att konfrontera varje dag. " - Bernie Siegel
 55. “Fred är en daglig, en veckovis, en månadsprocess, gradvis förändrade åsikter, långsamt urholkar gamla hinder, tyst bygger nya strukturer. ” - John F. Kennedy
 56. “När vi tydligt förstår att inre fred är den verkliga källan till lycka, och hur vi genom andlig övning kan uppleva allt djupare nivåer av inre fred, kommer vi att utveckla en enorm entusiasm att öva. ” - Geshe Kelsang Gyatso
 57. “Om det inte finns någon inre lugn kan människor inte ge det till dig. Maken kan inte ge dig det. Dina barn kan inte ge det till dig. Du måste ge det till dig. ” - Linda Evans
 58. “Men den självkontrollerade mannen, som rör sig bland objekt, med sina sinnen under återhållsamhet och fri från både attraktion och avstötning, uppnår fred. ” - Chinmayananda Saraswati
 59. “För att hitta lugn måste du ibland vara villig att förlora din kommunikation med människor, platser och saker som skapar allt buller i ditt liv.”
 60. “Ett lugnt och blygsamt liv ger mer lycka än strävan efter framgång i kombination med konstant rastlöshet. ” - Albert Einstein
 61. “Fred är ett dagligt problem, en produkt av en mängd händelser och domar. Fred är inte ett 'är', det är ett 'bli'. ” - Haile Selassie
 62. “Ju högre lugn i vårt sinne, desto större sinnesro, desto större är vår förmåga att njuta av ett lyckligt och glädjefyllt liv. ” - Dalai Lama
 63. “När jag andas in lugnar jag kropp och själ. Andas ut, ler jag. När jag bor i nuet vet jag att detta är det enda ögonblicket. ” - Thich Nhat Hanh
 64. “Ha aldrig bråttom, gör allt tyst och i lugn anda. Förlora inte din inre frid för något som helst, även om hela din värld verkar upprörd. ” - Francis de Sales
 65. “Meditation är inte ett sätt att göra ditt sinne tyst. Det är ett sätt att gå in i det tysta som redan finns där - begravt under de 50 000 tankar som en genomsnittlig person tänker varje dag. ” - Deepak Chopra
 66. “Fred ligger inte i att få Gud att ge mig andra omständigheter. Fred ligger i att hitta Gud under dessa omständigheter. ” - John Ortberg
 67. “Medkänsla, tolerans, förlåtelse och känsla av självdisciplin är egenskaper som hjälper oss att leda våra dagliga liv med ett lugnt sinne. ” - Dalai Lama
 68. “Inre fred kan uppnås endast när vi utövar förlåtelse. Förlåtelse är att släppa det förflutna och är därför ett sätt att korrigera våra missuppfattningar. ” - Gerald G. Jampolsky
 69. “Sinnet kan gå i tusen riktningar, men på denna vackra väg går jag i fred. För varje steg blåser vinden. För varje steg blommar en blomma. ” - Thich Nhat Hanh
 70. “När jag kan motstå frestelsen att döma andra kan jag se dem som lärare i förlåtelse i mitt liv, påminna mig om att jag bara kan ha sinnesro när jag förlåter snarare än att döma. ” - Gerald Jampolsky
 71. “Bara sakta ner. Sakta ner ditt tal. Sakta ner andningen. Sakta ner din gång. Sakta ner din mat. Och låt denna långsammare, stadigare takt parfymera ditt sinne. Bara sakta ner. ” - Doko

Citat

Upptäck mer!