70 spirituele groei quotes voor wijsheid en ontwaken

70 spirituele groei quotes voor wijsheid en ontwaken

Op zoek naar positieve citaten over spirituele citaten? We hebben de beste verzameling spirituele groeicitaten, gezegden, zinnen en bijschriften verzameld om je te verlichten en je innerlijke zelf te transformeren naar spiritualiteit.

Wat betekent spirituele groei? Spirituele groei is een proces van verbinding met je innerlijke ziel en het afwerpen van onwerkelijke concepten, gedachten, overtuigingen en ideeën. Het is een transformatieproces om bewuster en bewuster te worden van ons innerlijk wezen.

Spirituele groei is het innerlijk ontwaken, het rijzen van het bewustzijn voorbij het gewone, alledaagse bestaan, en het ontwaken tot enige vrede en universele waarheden.

Spirituele groei quotes voor wijsheid en ontwaken

 1. “Als we echt te veel te doen hebben, staan er punten op de agenda die God er niet heeft neergezet. Laten we de lijst aan Hem voorleggen en Hem vragen aan te geven welke punten we moeten schrappen. Er is altijd tijd om de wil van God te doen. Als we het daarvoor te druk hebben, hebben we het te druk." - Elisabeth Elliot
 2. “Onderzoek alles wat je verteld is opnieuw. Verwerp wat je ziel beledigt." - Walt Whitman
 3. “Stap uit in geloof en loop in je doel."- Duitsland Kent
 4. “Zeker teken van spirituele groei: Je beseft hoe moeilijk het is om jezelf te veranderen en je begint te begrijpen hoe weinig kans je hebt om te proberen anderen te veranderen.”
 5. “Dat is een spirituele levensstijl, bereid zijn toe te geven dat je niet alles weet en dat je je in sommige dingen vergist hebt. Het gaat erom een lijst te maken van alle mensen die je kwaad hebt gedaan, hetzij emotioneel of fysiek of financieel, en terug te gaan en het goed te maken. Dat is een spirituele levensstijl. Het is geen luchtig etherisch concept."- Anthony Kiedis
 6. “Voor iedere geest die leert: je geneest jezelf."- Thaiia Senquetta
 7. “Het proces van bijbelse verandering, uitgelegd in Gods Woord, begint als je je bekeert van je zonde en gelooft in de Heer Jezus Christus. God heeft je alles gegeven wat je nodig hebt om de veranderingen in je leven aan te brengen die Hem zullen behagen en tot Zijn zegeningen zullen leiden. Als je Gods Woord blijft gehoorzamen, zal er Bijbelse verandering naar volwassenheid plaatsvinden in je leven, totdat je Jezus van aangezicht tot aangezicht ziet." - John Broger
 8. “Het moeilijkste om ooit te doen is de naakte ziel aan de wereld te openbaren. Maar door dat te doen brengt het genezing, groei, kracht en krachtige inspiratie!"- H.E. Olsen
 9. “Als je spiritueel verbonden bent, zoek je niet naar gelegenheden om je te laten beledigen, en veroordeel en etiketteer je anderen niet. Je bent in een staat van genade waarin je weet dat je met God verbonden bent en dus vrij bent van de effecten van wie of wat dan ook buiten jezelf."- Wayne Dyer
 10. “Een gemoedstoestand die God in alles ziet is een bewijs van groei in genade en een dankbaar hart."- Charles Finney
 11. “In elk stadium van geestelijke groei is meer zelfverloochening nodig, meer pijnlijke klappen voor zichzelf, een roekelozer besluit om de Heer Christus te dienen met als gevolg het opgeven van het eigen leven." - Walter Chantry
 12. “Als een man zijn arm niet oefent, ontwikkelt hij geen bicepsspier; en als een man zijn ziel niet oefent, verwerft hij geen spier in zijn ziel, geen kracht van karakter, geen kracht van morele vezels, noch schoonheid van Geestelijke groei."- Henry Drummond.
 13. “Het enige wat beter is dan een gelukkig Hart is een heldere geest om het te laten pompen. Reinig jezelf van binnenuit en je zult zeker winnen."- Stabley Victor Paskavich
 14. “Elke ademhaling die we nemen, elke stap die we zetten, kan gevuld worden met vrede, vreugde en sereniteit. We hoeven alleen maar wakker te zijn, levend in het huidige moment."- Thich Nhat Hanh
 15. “Geestelijke volwassenheid wordt gemeten in termen van volhardend geloof, niet van perfect gedrag."- Andy Stanley
 16. “Aan het eind van de dag heb ik vrede, want mijn bedoelingen zijn goed en mijn hart is zuiver.”
 17. “Het evangelie van Jezus Christus omvat veel meer dan vermijden, overwinnen en gereinigd worden van zonde en slechte invloeden in ons leven; het houdt in wezen ook in dat we goed doen, goed zijn en beter worden. Berouw hebben van onze zonden en vergeving zoeken zijn geestelijk noodzakelijk, en dat moeten we altijd doen."- David A. Bednar
 18. “Een bewust spiritueel dieetplan is net zo essentieel voor je spirituele groei als een weloverwogen dieetplan fundamenteel is voor je lichamelijk welzijn."- Patricia Ennis
 19. “Wanneer je merkt dat je geestelijke voeding nodig hebt, is het in de mogelijkheden om anderen te dienen dat je de overvloed zult vinden die je zoekt." - Steve Maraboli
 20. “Overtuiging zou eigenlijk gedurende ons hele christelijke leven moeten groeien. In feite is een teken van geestelijke groei een toegenomen besef van onze zondigheid. “- Jerry Bridges
 21. “Spirituele ontwikkeling is geen prestatie maar een manier van leven. Het is een gerichtheid die zijn eigen beloningen meebrengt, en wat belangrijk is, is de richting van iemands motieven.”- David R. Hawkins
 22. “Geestelijke volwassenheid betekent niet dat we nooit verkeerde plannen zullen maken. Sterker nog, geestelijke volwassenheid betekent vaak de moed hebben om toe te geven dat we verkeerde plannen hebben gemaakt."- Beth Moore
 23. “Spirituele groei hangt af van twee dingen: ten eerste de bereidheid om te leven naar het Woord van God; ten tweede de bereidheid om alle consequenties te aanvaarden die daaruit voortvloeien."- Sinclair B. Ferguson
 24. “Terwijl alles om me heen steeds verandert, steeds sterft, is er onder al die verandering een levende kracht die onveranderlijk is, die alles bij elkaar houdt, die schept, oplost en herschept. Die informerende kracht of geest is God….En is deze kracht goed- of kwaadwillend? Ik zie het als zuiver welwillend. Want ik zie dat te midden van de dood het leven voortduurt, te midden van de onwaarheid de waarheid, te midden van de duisternis het licht. Vandaar dat ik begrijp dat God Leven, Waarheid en Licht is. Hij is Liefde. Hij is het hoogste goed."- Mahatma Gandhi
 25. “Als je Gods Woord gehoorzaamt en vertrouwt op zijn versterkende kracht, kun je erop rekenen dat er op elk gebied van je leven bijbelse veranderingen zullen plaatsvinden." - John Broger
 26. “De belangrijkste voorwaarde voor spirituele groei: Een verlangen om te weten wie je werkelijk bent." - Adyashanti
 27. “De groten zijn het sterkst als ze alleen staan, Een door God gegeven macht van zijn is hun kracht."- Sri Aurobindo
 28. “Als christenen groeien in een heilig leven, voelen ze hun eigen inherente morele zwakheid en verheugen ze zich erover dat wat voor deugd ze ook bezitten opbloeit als vrucht van de Geest." - D.A. Carson
 29. “Het is niet het aantal boeken dat je leest, noch de verscheidenheid aan preken die je hoort, noch de hoeveelheid religieuze gesprekken waarin je je mengt, maar het is de frequentie en ernst waarmee je over deze dingen mediteert tot de waarheid erin je eigen wordt en deel uitmaakt van je wezen, die je groei verzekert."- Frederick William Robertson
 30. “Bij God is er altijd een vastgestelde tijd voor dingen, en als je Hem op de eerste plaats zet, op Zijn tijdschema vertrouwt en het geloof behoudt, gebeuren er wonderen!"- Duitsland Kent
 31. “Stel je voor dat elke persoon in de wereld verlicht is, behalve jij. Ze zijn allemaal je leraren, die elk precies de juiste dingen doen om je te helpen volmaakt geduld, volmaakte wijsheid en volmaakt mededogen te leren."- Boeddha
 32. “Alles wat schijnbaar van buitenaf gebeurt, gebeurt om iets in ons teweeg te brengen, om ons te verruimen en ons terug te brengen naar wie we werkelijk zijn."- Anita Moorjani
 33. “Beseffen dat je niet je gedachten bent, is het moment waarop je spiritueel begint te ontwaken."- Eckhart Tolle
 34. “Jezus roept ons op tot zijn rust, en zachtmoedigheid is zijn methode. De zachtmoedige man geeft er helemaal niet om wie groter is dan hij, want hij heeft al lang geleden besloten dat de achting van de wereld niet de moeite waard is."- A.W. Tozer
 35. “Accepteer je donkere kant, als je die begrijpt, helpt dat je mee te bewegen met het licht. Beide kanten van onze ziel kennen, helpt ons allemaal om vooruit te komen in het leven en te begrijpen dat perfectie niet bestaat."- Martin R. Lemieux
 36. “Het bewijs van geestelijke volwassenheid is niet hoe zuiver je bent, maar het besef van je onzuiverheid. Juist dat besef opent de deur naar genade."- Philip Yancey
 37. “Spiritualiteit is de geest overeind houden tegen alle kansen en obstakels van het leven in."- Amit Ray
 38. “Spirituele volwassenheid is noch instant noch automatisch; het is een geleidelijke, progressieve ontwikkeling die de rest van je leven in beslag neemt." - Rick Warren
 39. “De stijve en houterige kwaliteit over ons religieuze leven is een gevolg van ons gebrek aan heilig verlangen. Tevredenheid is een dodelijke vijand van alle geestelijke groei. Scherp verlangen moet aanwezig zijn, anders zal er geen manifestatie van Christus aan Zijn volk zijn."- A. W. Tozer
 40. “Spirituele opening is geen terugtrekken in een of ander ingebeeld rijk of veilige grot. Het is geen wegtrekken, maar een aanraken van alle levenservaring met wijsheid en met een hart van vriendelijkheid, zonder enige afscheiding."- Jack Kornfield
 41. “Spiritualiteit is niet het aannemen van meer overtuigingen en aannames, maar het blootleggen van het beste in jezelf."- Amit Ray
 42. “Geestelijke groei bestaat het meest uit de groei van de wortel, die uit het zicht is.”
 43. “God heeft nooit haast. Er zijn geen deadlines waartegen Hij moet werken. Alleen dit te weten is om onze geest tot rust te brengen en onze zenuwen te ontspannen."- A.W. Tozer
 44. “Geloof in je oneindige potentieel. Je enige beperkingen zijn die welke je jezelf oplegt."- Roy T. Bennett
 45. “Het leven is niet de moeite waard als je het niet leeft voor Degene die je het leven gaf."- Anya VonderLuft
 46. “Spirituele groei…heeft tijd nodig om te wortelen, en dat vereist dat we ontvankelijk en geduldig zijn.”
 47. “Blijf altijd groeien. Het is mogelijk te bereiken wat je wenst, als je de tijd neemt om te leren wie je bent, en bereid bent te zijn wie je bedoeld bent te zijn.…”
 48. “Je moet van binnenuit groeien. Niemand kan je onderwijzen, niemand kan je spiritueel maken. Er is geen andere leraar dan je eigen ziel." - Swami Vivekananda
 49. “Er is niets belangrijker voor ware groei dan te beseffen dat jij niet de stem van de geest bent - jij bent degene die hem hoort." - Michael A. Singer
 50. “Wanneer je een zaadje van liefde plant, ben jij het die opbloeit."- Ma Jaya Sati Bhagavati
 51. “Vaak kunnen we niet ontdekken wie we werkelijk zijn, tenzij we slechte situaties verlaten die onze groei geestelijk, mentaal en emotioneel belemmeren.”
 52. “Het pad van spirituele groei is een pad van levenslang leren."- M. Scott Peck
 53. “Het is de duisternis die het licht zichtbaar maakt, en niet andersom." - Nancy Venable Raine
 54. “Als ik mijn zwakheden en blinde vlekken aan God overlaat, gebruikt Hij ze om me te helpen geestelijk te groeien."- Crystal McDowell
 55. “Te vaak zien we niet in dat (het) begrip van God niet alleen de test is van onze aanbidding, maar ook de test van onze geestelijke groei. De werkelijke ontwikkeling van een christen in het geestelijk leven zal altijd blijken uit hoe hij of zij over God denkt - hoeveel hij over Hem denkt, en hoe hoog hij over Hem denkt."- Sinclair B. Ferguson
 56. “Spirituele groei is als leren lopen. We staan op, vallen, staan op, vallen, zetten een stap, vallen, zetten een paar stappen, vallen, lopen iets beter, wiebelen een beetje, vallen, lopen, en uiteindelijk, vliegen." - Geri Larkin
 57. “Zielenwerk is de kernbehoefte van elk pad en elk streven. Zonder dat voelt ons leven leeg, dood, richtingloos en zinloos. Zonder dat blijven we psychologisch en spiritueel onvolwassen. Met andere woorden, zonder zielenwerk kunnen we nooit tot ons volle potentieel rijpen.”
 58. “Serieuze spirituele beoefening is meer dan serene wandelingen in het bos, brandende kaarsen en wierook. Je moet toegewijd zijn. Je moet bereid zijn je eigen duisternis binnen te gaan en die te overstijgen."- Maria Erving
 59. “Geef jezelf toestemming om de buitengewone gebeurtenissen in je eigen leven te zien en te voelen. Door ze te verinnerlijken zul je ook merken dat je perspectief op het leven en de betekenis ervan zal veranderen, met als gevolg groei en uitbreiding van je ziel."- Susan Barbara Apollon
 60. “Het pad is geplaveid met consequente, bewuste mentale en spirituele alertheid en de geleidelijke groei van goedheid in ons hart en helderheid in onze geest. We zijn wakker. Als we blijven proberen het te begrijpen, zullen we het begrijpen. Als we onszelf blijven vertellen dat het Leven van ons houdt en als we blijven zoeken naar bewijzen van die liefde, zullen we die vinden."- Donna Goddard
 61. “God heeft telkens zo’n blijdschap als Hij vanuit de hemel ziet dat een zondaar met heel zijn hart tot Hem bidt, zoals een moeder heeft als ze de eerste glimlach op het gezicht van haar baby ziet."- Fjodor Dostojevski
 62. “Overtuig jezelf er elke dag van dat je een goed leven waard bent. Laat stress los, haal adem. Blijf positief, alles komt goed."- Duitsland Kent
 63. “We moeten deze geest van wijsheid en openbaring van Christus en Zijn Woord hebben als we willen groeien. Het wordt ons ook niet via ons intellect aangereikt. De Heilige Geest moet het ons onthullen."- Kenneth E. Hagin
 64. “De belangrijkste spirituele groei vindt niet plaats als je mediteert of op een yogamat zit. Het gebeurt midden in een conflict - als je gefrustreerd, boos of bang bent en je doet hetzelfde oude ding, en dan realiseer je je plotseling dat je de keuze hebt om het anders te doen.…”
 65. “We staan voor een brandende struik wanneer andere mensen iets van hun relatie met God of iets van de bewegingen van hun hart met ons delen. Op zulke momenten mogen we ons altijd realiseren dat we op heilige grond staan."- Margaret Silf
 66. “De Bijbel is het goddelijke middel om geestelijke volwassenheid te ontwikkelen. Er is geen andere manier."- Howard G. Hendricks
 67. “Wat iemand sterk maakt is niet het vermogen om tegenslag en wreedheid het hoofd te bieden, maar het vermogen om ondanks dat lief te hebben."- Christopher Earle
 68. “Er wordt in toenemende mate een misleidende perceptie of vals geloof in stand gehouden dat het onbewuste of het intuïtieve het enige is dat er werkelijk toe doet bij enig spiritueel streven, en dat de bewuste, rationele, logische, analytische geest de doodsvijand is van spiritueel bewustzijn en zielsgroei."- Anthon St. Maarten.
 69. “Elke tegenslag die op ons pad komt, groot of klein, is bedoeld om ons op de een of andere manier te helpen groeien. Als het niet heilzaam zou zijn, zou God het niet toestaan of sturen: “Want Hij brengt niet gewillig verdrukking of verdriet over de mensenkinderen”. God schept geen genoegen in ons lijden. Hij brengt alleen datgene wat noodzakelijk is, maar Hij deinst niet terug voor datgene wat ons zal helpen groeien.”
 70. “Tegenspoed is niet zomaar een hulpmiddel. Het is Gods meest effectieve instrument voor de vooruitgang van ons geestelijk leven. De omstandigheden en gebeurtenissen die we zien als tegenslagen zijn vaak juist de dingen die ons lanceren in perioden van intense geestelijke groei. Zodra we dit beginnen te begrijpen en het accepteren als een geestelijk feit van het leven, wordt tegenslag gemakkelijker te dragen."- Charles Stanley

Inspirerende quotes, gezegdes en citaten over liefde & positiviteit

Ontdek meer!