76 citátů o umírání v mládí, které vás potěší

76 citátů o umírání v mládí, které vás potěší

Hledáte inspirativní citáty o umírání v mládí? Shromáždili jsme pro vás nejlepší sbírku citátů o umírání mladých, s výroky a vzkazy o umírání mladých, se kterými se můžete ztotožnit.

Ztráta mladého člověka je nešťastná. Může jít o sourozence, dítě, přátele nebo kohokoli, kdo zemře v raném věku. Zármutek je nesnesitelný a život vám připadá nespravedlivý a nešťastný.

Tyto citáty o umírání v mládí vám dají vědět, že v tomto boji nejste sami a že mnoho lidí bojuje se zármutkem ze ztráty svých blízkých.

76 citátů o umírání v mládí, které vás potěší

 1. “Jestli umřu mladý, pohřběte mě do saténu, položte mě na postel z růží, za úsvitu mě potopte do řeky, pošlete mě pryč se slovy milostné písně.”
 2. “Básnická citlivost byla pro tento svět příliš dobrá, nejlépe bylo hořet jasně a zemřít mladá jako padající hvězda." - George Howe Colt
 3. “Život, to je jisté, není nic moc, co by se dalo ztratit. Ale mladí lidé si to myslí, a my jsme byli mladí." - A. E. Housman
 4. “Jde o to zemřít co nejpozději." - Ashley Montagu
 5. “Možná zemřu mladý, ale aspoň chytrý." - John Green
 6. “Žij naplno, jinak se může zdát, že jsi zemřel mladý." - James Wattersmith
 7. “Smrt dítěte je nejtraumatičtější událostí v medicíně. Ztratit dítě znamená ztratit kus sebe sama." - Dr. Burton Grebin
 8. “Život a smrt nejsou spravedlivé. Kdyby tomu tak bylo, žádní dobří lidé by neumírali mladí." - Mitch Albom
 9. “Některé duše jsou pro tento svět příliš krásné, a proto odcházejí.”
 10. “I když zemřeme ve 100 letech, stále umíráme mladí. Chci alespoň 700 let. Čeká nás spousta cestování, knih ke čtení a filmů ke zhlédnutí. Do 85 let to všechno nevtěsnám." - Alexander Payne
 11. “Smrt mladého člověka bez důvodu je apokalypsa." - Dave Eggers
 12. “Člověk začíná umírat, když přestane snít." - Brian Williams
 13. “Žij rychle, zemři mladý a zanech po sobě dobře vypadající mrtvolu." - James Dean
 14. “Rozkvetla květina, která už uvadala. Začíná svůj život s předčasným koncem." - R.J. Gonzales
 15. “Jen ti dobří umírají mladí." - Billy Joel
 16. “Mám ráda muže, kteří jsou dobří, ale ne příliš dobří - protože dobří umírají mladí a já nesnáším mrtvé." - Mae Westová
 17. “Zajímalo by mě, jestli existuje světlo, do kterého vstupuješ, a jestli se setkáváš s lidmi ze svého života a kráčíš ruku v ruce s Ježíšem. Nerad bych, aby moje smrt byla tragická: rád bych byl starý, až k ní dojde. Ale doufám, že mladá smrt je nepravděpodobná." - Brian Molko
 18. “I když oblíbenci bohů umírají mladí, žijí také věčně ve společnosti bohů." - Friedrich Nietzsche
 19. “Kdo hluboce miluje, nikdy nezestárne; může zemřít stářím, ale umírá mladý." - Arthur Wing Pinero
 20. “Myslím, že to je jedna z dobrých vlastností mladé smrti: člověk si pamatuje svou čistotu, vitalitu a spontánnost. Když zemřeš mladý, vzpomíná se na tebe kvůli tvému mládí." - Ryan Smithson
 21. “Žít rychle a zemřít mladý je blbost, pokud máte šanci se zlepšit. Říkám: “Dobře ti tak.” - David Shore
 22. “V životě není větší tragédie než smrt dítěte. Věci se už nikdy nevrátí do starých kolejí." - Dwight D. Eisenhower
 23. “Tolik lidí umírá mladých. Doufám, že je to nechtěné." - James Dye
 24. “Nikdy se nevzdávej, nikdy nepolevuj, nikdy nezestárni a nikdy neumři mladý." - James Taylor
 25. “Říká se, že Pán dává, Pán bere / Bere víc, než kdy budu mít / Abych pochopil dnešní svět / Smrt a drahé umírání mladé." - Michael Nieward
 26. “Ať žiješ jakkoli dlouho, zemři mladý." - Elbert Hubbard
 27. “Smrt svého dítěte nepřijmete, dokud nedojde k uzdravení. Bolest, trápení, slzy, stesk a stýskání jsou součástí uzdravení." - Elizabeth B. Brownová
 28. “Součástí amerického snu je žít dlouho a zemřít mladý. Jen ti Američané, kteří jsou ochotni zemřít za svou zemi, jsou schopni žít." - Douglas MacArthur
 29. “Ve čtrnácti letech nepotřebujete k tragédii nemoc ani smrt." - Jessamyn Westová
 30. “Každý člověk v sobě nosí duši básníka, který zemřel mladý." - Antoine de Saint-Exupéry
 31. “Někteří lidé, milí a přitažliví, silní a zdraví, umírají mladí. Jsou to převlečení mistři, kteří nás učí o pomíjivosti." - Dalajlama
 32. “Žij rychle, miluj tvrdě, zemři mladý a zanech po sobě krásnou vzpomínku." - Faron Young
 33. “Největší věcí v životě je zemřít mladý, ale co nejdéle to oddalovat." - George Bernard Shaw
 34. “Žijte rychle. Zemři mladý. Buď divoký. Bav se." - Lana Del Rey
 35. “Rodiče, kteří právě ztratili dítě, nemohou věřit žádným slovům naděje, nechtějí je ještě slyšet." - Elaine Storkeyová
 36. “Strach ze smrti vyplývá ze strachu ze života. Člověk, který žije naplno, je připraven kdykoli zemřít." - Mark Twain
 37. “Ke ztrátě dítěte dochází mnoha různými způsoby. Ztráta v děloze. Jsou to úmrtí v dětské postýlce, nehody, epidemie, zhoubné nemoci." - Elaine Storkeyová
 38. “Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, ale dožít se pětasedmdesáti let, a přesto nikdy doopravdy nežít." - Martin Luther King, Jr.
 39. “Umřít mladý je snadné východisko. Mnohem těžší je udržet si náskok a pokračovat v něm." - Robert Longo
 40. “Nezáleží na tom, jestli je život velký nebo ne, musí být hluboký." - Harshit Sharma
 41. “Pokud žijete správně, není problém zemřít mladý." - Joe Lewis
 42. “Spravedlnost, neřídí život a smrt. Kdyby tomu tak bylo, žádný dobrý člověk by nikdy nezemřel mladý. ~ Modrý muž." - Mitch Albom
 43. “Dobří umírají mladí - protože vidí, že nemá smysl žít, když musíš být dobrý." - John Barrymore
 44. “Pokud se zavážeme k lásce, nevyhnutelně poznáme ztrátu a zármutek." - Megan Devineová
 45. “Dobří umírají mladí, ale ne vždy. Zlí vítězí, ale ne trvale. Jsem zmatená životem a cítím se v bezpečí divadla." - Helen Hayesová
 46. “Smrt je pro mladé jen vzdálenou zvěstí." - Andrew A. Rooney
 47. “To, že se to už nikdy nebude opakovat, dělá život tak sladkým." - Emily Dickinsonová
 48. “Darebáci prostě neumírají. Umírají vždy ti jemní, milí a krásní lidé. […] Darebáci žijí dlouho. Krásní umírají mladí." - Osamu Dazai
 49. “Smrt je stejně blízko mladým jako starým; v tom je ten rozdíl: smrt stojí za zády mladého člověka, před tváří starého." - Thomas Adams
 50. “Žij rychle a hluboce, jinak zemřeš mladý." - Og Mandino
 51. “Žij svůj život naplno, jinak zemřeš mladý." - Ashley Smith
 52. “Chci zemřít mladý a ve zralém věku." - Ashley Montagu
 53. “Jediné, co mě drží při životě, je naděje, že zemřu mladý." - Bratr Theodor
 54. “Než zemřete mladí, soustřeďte se na pozitivní věci." - Matt Cameron
 55. “Každé ztracené dítě je vzácné. Každou ztrátu pociťujeme silně, ať už jsme ji utrpěli jakkoli." - Elaine Storkeyová
 56. “Ale pro mě je to, když zemře student. Smrt mladého člověka je pro mě nejtěžší a nejbolestivější. Vysvětlovat to ostatním mladým lidem, vidět, jak vyhasla jejich zářná budoucnost, je prostě hrozné. Tato úmrtí mě pronásledují." - Donna Shalala
 57. “Netruchlete, že umírám mladý. Není dobré odejít dřív, než život ztratí svůj jas?" - Lady Flora Hastingsová
 58. Římanům 8,28: A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru. - Biblický verš
 59. “Kdo miluje bohy, umírá mladý." - Plautus
 60. “Jakýkoli smysl pro spravedlnost života proto musí vysvětlit zdánlivou nespravedlnost bolestivých úmrtí, náhlých úmrtí, úmrtí dobrých lidí a úmrtí mladých lidí; musí vysvětlit nespravedlnost toho, že každý nakonec zemře." - Nick Luxmoore
 61. “Pokud se snažíme vyhnout ztrátě a zármutku, nikdy nebudeme skutečně milovat." - Megan Devineová
 62. “Umírat je snadné, žít je těžší.”
 63. “Kéž bych se mohl zeptat Boha, proč dobří umírají mladí.”
 64. “Mladí neumírají dobří, ale šťastní." - Mark Twain
 65. “Zemřít mladý je strašná věc. Přesto to ušetří spoustu času." - Grace Paleyová
 66. “Příliš starý na to, aby zemřel mladý, a příliš mladý na to, aby dospěl." - Marty Feldman
 67. “Ještě těžší je mluvit o dívkách, které zemřely mladé: tím, že zemřely, zůstaly navždy mladé." - Haruki Murakami
 68. “Jen mladí umírají dobře." - Oliver Herford
 69. “Pokud se chcete stát mýtem nebo chcete být mýtem, raději zemřete mladí." - Alma Guillermoprieto
 70. “Štěstí nemůže trvat celý život, pokud nezemřeš mladý." - Russell Banks
 71. “Potřeboval jsem vědět, že smrt je tady, v místnosti, a že jsem na ni příliš rychlý, příliš mladý a příliš chytrý." - Tony O’Neill
 72. “Říkám, že se má jíst rychle a zemřít mladý." - Cory Monteith
 73. “Někteří lidé do našeho života vstoupí a rychle odejdou. Někteří zůstanou nějakou dobu a zanechají stopy v našich srdcích. A my už nikdy nejsme stejní.”
 74. “Někteří musí zemřít mladí, Mladou smrtí zůstává člověk v paměti lidí mladý. Pokud před smrtí jasně vzplane, jeho jas září po všechny časy.”
 75. “Dobří umírají mladí, protože je Bůh potřebuje.”
 76. “Tati, proč všichni nejlepší lidé umírají? Můj synu, když jsi na zahradě, které květiny trháš? Ty nejkrásnější.”

Citáty

Objevte více!